Sunday, May 8, 2016

From Mama to Memory

First words of a child, is Mama.
First memories remembered came from Mama.
First lessons learned came from Mama.
First food feast came from Mama.

Later, Mama turned into Mommy.
Who taught to read? Mommy.
Who tied the shoe? Mommy.
Who kissed the hurt? Mommy.

Mommy eventually evolved into Mother.
Lessons on girls and hygiene came from Mother.
Instructions on manners came from Mother
Appreciation for the arts came from Mother.

As college approached, Mother became Mom.
Helping foot the bills, who else? Mom.
“How long do you cook the beans, Mom?”
“Brenda, I want you to meet my Mom.”

“Mom, you’re now a Grandma.”
“Rachel, this is my mom, your Maw maw.”
“How do you work these diapers, Maw maw?”
“What do I do to stop her crying, Maw maw?”

“Where is Maw maw, Mama?”
“Will Maw maw come for Christmas, Mommy?”
“Does Maw maw feel any pain in heaven, Mother?”
“Do you miss Maw maw, Mom?”

Mothers love, now a memory.
Mothers soothing voice, only a memory.
Mothers matchless wisdom and with, just a memory.
I’ll see her, hear her, and hold her, when I’m just a memory.
(Copyright C.Craig Burns)

1 comment:

  1. Đối với mỗi sản phẩm của công ty hay doanh nghiệp đều có nét đặc trưng giúp khách hàng có thể nhận biết và phân biệt được các sản phẩm khác trên thị trường. Chính vì thế ngày nay các dịch vụ thiết kế bao bì chuyên nghiệp ra đời nhằm tạo ra những mẫu mã bao bì sản phẩm chuyên dùng đẹp mắt tạo nên thương hiệu riêng cho sản phẩm. Và thế ngoài việc thiết kế bao bì thì việc tiếp theeo giúp khách hàng nhận biết thương hiệu của sản phẩm nhanh nhất ăn vào trí nhớ người tiêu dùng thì dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu cũng dần ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Từ việc thiết kế bao bì, thương hiệu thì không nên bỏ quả yếu tố then chốt một sản phẩm là logo thì dịch vụ thiết kế logo công ty chuyên nghiệp cũng ra đời đáp ứng nhu cầu ấy của người tiêu dùng.
    Việc tiếp theo là quảng bá sản phẩm đưa sản phẩm đén khách hàng. Tiếp theo phương thức marketting bắt đầu hoạt đọng sử dụng thị trường bên ngoài và online. Thì khong thể thiếu website và dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp nhằm tạo ra các tiền đề cho viejc quản bá 1 thương hiệu hay sản phẩm được thành công đưa đến với người tiêu dùng.

    ReplyDelete