Tuesday, July 28, 2015

Another great Oncology Appt.

Besides the obvious good news, a side affect of being healthy is that she told me to “stop losing weight”.  With the absence of the sinus infection, I have been able to expand my exercise and improve my eating habits.  (I have stopped drinking sodas and our summer garden has helped us eat more fresh vegetables.)  (Also trying a lot harder to exercise my abs and oblique’s).  The combination yielded some belly fat loss, and instead of complimenting it, I was told to stop losing weight.  I left the oncology dept. looking forward to some frozen yogurt topped with sugared strawberries.  

I missed the Tabata/Pilates class tonight to just chill out and enjoy a nice meal and dessert.

So, instead of feeling slightly guilty with dessert and missing an opportunity to exercise my core, I can eliminate even the slight guilt.

Very thankful to be past the cancer season.

Still praying for the end to all cancers, in Jesus name.

1 comment:

  1. Sử dụng và setup văn phòng làm việc bao giờ bạn cũng nên chú ý đến hướng và vật dụng trong văn phòng cho hợp phong thủy và lĩnh vực hoạt động nghành nghề của mình. Chính vì thế việc chọn phong thủy bàn làm việc là điều quan trọng mà bạn nên quan tâm đến vì nó giúp nhân viên làm việc được thoải mái thuận lợi tạo nguồn cảm hứng cũng là bộ mặt công ty trước ánh mắt khách hàng.
    Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng đặt bàn làm việc để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!

    ReplyDelete